วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ฝึกพิมพ์สัมผัส

ฝึกพิมพ์สัมผัส
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sqH3s270U9s


ฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาไทย
http://www.thaiedu.net/typing/
Download (ดาวน์โหลด)  เอกสาร :  ใบความรู้ที่ 1 ฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาไทยฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ
http://www.typingweb.com/tutor/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น